Historie

De VDH - Ommen is opgericht in april 1981. De toenmalige initiatiefnemers, Arnold Coomans de Ruiter, Cees Huysmans, Sibbele Drent, Elisabeth Swarts en Dik van Aalderen, zagen mogelijkheden voor een eigen vereniging. Onder de officiële naam "V.D.H. Kringgroep Ommen en Omstreken" en onder voorzitterschap van Arnold de Ruiter was de vereniging een feit. Sedert die tijd is er in de hondensport van alles gebeurd en veranderd, maar één ding is in ieder geval hetzelfde gebleven........ op een sportieve en enthousiaste manier met je hond bezig zijn. O ja, één van de oprichters van toen, en na Arnold de Ruiter de toenmalige voorzitter, is nog steeds lid, en na een tijdje geen voorzitter te zijn geweest, hanteerde hij de hamer, in de periode voor de huidige voorzitter, weer enige tijd.

Vanaf het begin zit de "VDH-Ommen" op het huidige terrein. Voorheen maakte de padvinderij gebruik van deze accommodatie, maar nadat deze naar even verderop verhuisde, kwam het clubgebouwtje vrij voor een andere bestemming, de "VDH-Ommen" dus. De vereniging was een feit. Aanvankelijk met een paar leden, maar dit veranderde al snel. Zolang de vereniging heeft bestaan, is er natuurlijk in het ledental wel eens wat veranderd, van het moeten invoeren van een "ledenstop" tot en met een keer bijna te weinig leden. Al met al moeten we vaststellen dat we terug kunnen kijken op een bloeiende vereniging, die anno nu ook weer over veel enthousiaste trainende leden beschikt. Ook de leden die (even) geen hond hebben komen op de trainingen, wat dan weer genoeg zegt over de sfeer, want na het trainen is er altijd even tijd voor "napraten".