Foto-Impressie van de accomodatie van de Kringgroep Ommen e.o.

Adres, zie training!